اجرائی کشوری

در دومين نشست مسئولين آكادمي باشگاههاي ليگ برتر

رئيس كميته جوانان فدراسيون فوتبال كه در دومين نشست مسئولين آكادمي باشگاه هاي ليگ برتر حضور داشت به ارائه طرح توسعه فوتبال پرداخت… معيني در اين نشست گفت :«خوشحالم كه دومين نشست مسئولين آكادمي ها تشكيل شد و البته هم می دانیم که منشا توليد بازيكن باشگاه ها هستند و وقتي باشگاه هاي ما خوب كار كردند می توانیم در آسيا به جایگاه خوبي برسیم. به دست مي آوريم. اخيرا نيز باشگا ههاي ما خصوصا سپاهان و ذوب آهن عملكرد خوبي در مسابقات آسيايي داشته اند.»
وی در ادامه گفت : «فدراسيون بايد خط مشي خوب و اهداف روشني براي كمك به فوتبال داشته باشد و در اين راه از حمايت هاي رئيس فدراسيون فوتبال تشكر مي كنم.فيفا در سال 2010 نشريه فوتبال پايه را منتشر كرد كه ما آن را ترجمه كرديم و از مطالب آن در زمينه توسعه فوتبال پايه استفاده كرديم.»
معيني در ادامه مطالبي را در مورد طرح توسعه فوتبال در قالب پاورپوينت ارائه كرد و توضيحاتي را در اين زمينه ارائه داد و گفت : «توسعه فوتبال شامل ارتقاي سطوح فرهنگي،استراتژي و هدف گذاري ،كاهش نوسانات در پيشرفت و نقشه راه است و اهدافمان جذب تماشاگران واقعي فوتبال و ميزباني رويداهاي آسيايي و جهاني است و براي ميزباني اين گونه مسابقات بايد تجهيزات و سازماندهي قوي داشته باشيم.»
معيني استراتژي فدراسیون را در مورد توسعه فوتبال ، برگزاري دوره هاي مربيگري ،برگزاري ليگ حرفه اي و حضور در كليه رويدادهاي مهم عنوان كرد و حضور قدرتمند در رويدادها ،توسعه جوانان و تربيت مربي را زمينه ساز كاهش نوسانات در پيشرفت دانست.
رئیس کمیته جوانان در ادامه افزود :« بايد كميته فني و ستاد فني در آكادمي تشكيل شود و كميته فني بايد بر كار تيم ملي ،تربيت مربي ،توسعه جوانان و فوتبال پايه نظارت داشته باشد و سيستم توسعه جوانان را از بازيكنان زير 12 سال،14 سال و 16 سال به سمت محلات و نواحي و استانها و مناطق و سپس كمپ تيمهاي ملي حرکت دهیم. معيني همچنين فاكتور هاي انتخاب بازيكن را شخصيت،روحيه رقابتي ،سرعت ،ميل به پيروزي ،كيفيت و تعادل روحي بازيكن دانست.»
معيني كيفيت مربيگري را كليد موفقيت دانست و كيفيت مربيگري را منوط به مشاركت در طرح بزرگ فوتبال ، به روز كردن اطلاعات و دانش ومهارت مربيگري دانست.
معيني همچنين از طرح برگزاري مسابقات منطقه اي خبر داد كه در اين طرح ايران به 9 منطقه كلي تقسيم مي شود كه از جمله اهداف اين تقسيم بندي را مي توان به رشد و توسعه فوتبال پايه ،تدوين شبكه استعداديابي و تقويت فوتبال ملي ،تربيت نيروهاي انساني متخصص ،استانداردسازي تعداد مسابقات و كاهش هزينه ها اشاره كرد.او همچنين از تعيين استعدادياب در اين مناطق خبر داد.
معيني در مورد برگزاري فستيوال ها و مسابقات ويژن آسيا گفت : « همه ساله در شهريور مسابقات رده سني زير 10،11 و 12 سال در قالب فستيوال برگزار مي شود و حضور مربيان زير 13 سال در اين فسيتوال الزامي است.همه ساله مسابقات ويژن آسيا نيز در رده هاي سني زير 13،15،17 و 19 سال برگزار خواهد شد.»