روابط عمومی

در بحث انتقال امتیاز تیم شهرداری تبریز به باشگاه علم و ادب

محمدرضا تقیون مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ براساس مدارک موجود انتقال کامل تیم شهرداری تبریز به باشگاه علم و ادب انجام نگرفته است و شروط قرارداد (مبایعه نامه) نیز تحقق نیافته است.

تقیون افزود: در مبایعه نامه باید همه چیز به صورت قطعی مشخص شود و در بحث واگذاری امتیاز تیم فوتبال بزرگسالان شهرداری تبریز به باشگاه علم و ادب تبریز شرط زمانی لحاظ شده که این ایراد قانونی داشته و ربطی به هیأت فوتبال استان ندارد.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان گفت: در بحث انتقال امتیاز تیم دسته یک فوتبال شهرداری تبریز بدلیل بدهی این باشگاه به بازیکنان و کادر فنی و شکایت آنان به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که در این ارتباط بیشتر رای های صادره آن کمیته قطعی نیز شده تاکنون نتوانسته اند از کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بلامانع اخذ کنند و از سوئی باشگاه علم و ادب تبریز تابدین لحظه با باشگاه شهرداری تبریز تسویه حساب کامل مالی ننموده و هیأت فوتبال استان نیز هیچگونه مصالحه نامه ای در این ارتباط دریافت ننموده است.

تقیون اضافه کرد: با توجه به جمیع موارد اعلامی ، باشگاه علم و ادب تبریز پس از تسویه حساب با باشگاه شهرداری و اخذ بلامانع از کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون می تواند نسبت به تغییر نام و اضافه کردن بازیکن اقدام نماید و تمامی مسائل مطرح شده در فضای مجازی ربطی به هیأت فوتبال استان ندارد.