اجرائی کشوری

دربی 98 تبریز در بنیان دیزل

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و تراکتور از هفته چهاردهم روز دوشنبه 98/9/18 ساعت 15:15 در استادیوم بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.

پیش از این و برابر برنامه اعلامی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران این دیدار قرار بود در استادیوم یادگار امام تبریز برگزار شود که بنا به درخواست باشگاه ماشین سازی تبریز این دیدار در استادیوم بنیان دیزل تبریز انجام خواهد شد.