روابط عمومی

دربی تبریز لغو شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به مکاتبات و مذاکرات و اقدامات بایسته موفق به برگزاری مسابقه نشد، اقدام به لغو بازی دربی تبریز که قرار بود در روز پنجشنبه 95/5/21 برگزار شود نمود.

متن نامه سازمان لیگ فوتبال ایران:

 

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید