اجرائی کشوری

داود نوشی صوفیانی

داود نوشی صوفیانی دروازه بان تیم فوتبال شهرداری تبریز تمدید قرارداد کرد. داود نوشی صوفیانی دروازه بان تیم شهرداری تبریز که هنوز از مدت قراردادش باقی مانده برای یک فصل دیگر نیز تمدید قرارداد کرد.