دسته‌بندی نشده روابط عمومی ریاست فرهنگی

داداشی مسؤول امور فرهنگی هیأت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در حاشیه جلسه کمیسیون فرهنگی هیأت فوتبال استان  پس از صحبت های حاج جواد ششگلانی، رئیس هیأت فوتبال استان آقای علی داداشی بعنوان مسؤول امور فرهنگی هیأت فوتبال معرفی و ابلاغ ایشان به وی اهدا گردید.