اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

خاکی زاد دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، علی خاکی زاد بنا به پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال استان و تصویب هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان بعنوان دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در جلسه هیأت رئیسه ابتدا از خدمات ارزشمند آقای دکتر آرش جابری که از تاریخ 96/4/12 بعنوان دبیر هیأت فوتبال استان فعالیت داشتند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

دکتر آرش جابری از تاریخ 98/2/3 بعنوان دبیر سازمان لیگ فوتسال ایران در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند.