اجرائی کشوری

حیدر(کریم)بوستانی در تراکتورسازی

مربی سپاهان اصفهان با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا وبه ثبت رساند… بوستانی مربی فصل قبل تیم سپاهان اصفهان بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما مربی تیم تراکتورسازی تبریز شد بوستانی متولد 1329 می باشد.