اجرائی کشوری

حمیدی و سید صالحی در گسترش فولاد تبریز

 

محسن حمیدی بازیکن استقلال اهواز و سید مهدی سید صالحی بازیکن فصل گذشته استقلال صنعتی خوزستان با حضور در دفتر هیأت فوتبال قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساندند.

ضمن اینکه سامان نریمان جهان که خدمت مقدس سربازی خود را در تیم تراکتورسازی گذراند در نیم فصل دوم لیگ پانزدهم در باشگاه قبلی خود گسترش فولاد تبریز بازی خواهد کرد.