اجرائی کشوری

حميد درخشان: داوري مسابقه بدون اشكال بود

سرمربي تيم شهرداري تبريز گفت : تورج حق وردي قضاوت عادلانه اي بين پاس همدان و شهرداري تبريز داشت. حميد درخشان’ عصر جمعه در پايان بازي تيم هاي پاس همدان و شهرداري تبريز كه به تساوي يك بر يك انجاميد گفت : داوري مسابقه بدون اشكال بود و برهمين اساس لازم مي دانم از ‘تورج حق وردي’ داور بازي تشكر كنم.
وي در خصوص بازي دو تيم گفت : در اين ديدار هر دو تيم موقعيت هاي گلزني پرشماري داشتند، اما از اينكه توانستيم پاس را در مقابل ديدگان تماشاگران پرشمارش متوقف كنيم، خوشحال هستم.
درخشان گفت : براي تيم شهرداري تبريز مسير ماندگاري در ليگ برتر هموار است و به احتمال 90 درصد در اين رقابت ها باقي خواهيم ماند.
وي اظهار داشت: شهرداري تبريز ديدارهاي به مراتب راحت تري نسبت به ساير رقيبان دارد و براي دو مسابقه باقي مانده برنامه مناسبي داريم.
درخشان افزود : ماندگاري تيم شهرداري در ليگ برتر بسيار مهم است و مي خواهم اين خواسته هواداران تبريزي را به ثمر برسانم.