روابط عمومی

حق عضویت در فدراسیون فوتبال درسال ۹۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،حق عضویت در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:

حق عضویت حقوقی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸

لیگهای فوتبال استانی آقایان و بانوان: ۱۸۷۰۰۰۰ ریال

لیگهای فوتسال استانی آقایان و بانوان : ۱۸۷۰۰۰۰ ریال

مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستانها آقایان و بانوان : ۱۸۷۰۰۰۰ ریال

مدیران مدارس فوتبال : ۲۰۶۰۰۰۰ ریال

حق عضویت حقیقی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸

بازیکنان لیگهای استانی فوتبال آقایان و بانوان : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بازیکنان لیگهای فوتسال استانی آقایان و بانوان ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستانها آقایان و بانوان: ۱۵۰۰۰۰ ریال

فوتبال آموزان آقایان و بانوان: ۱۷۵۰۰۰ ریال

حق عضویت کلاسهای مربیگری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸

مربیگری درجه سی آقایان و بانوان : ۳۳۰۰۰۰ ریال

مربیگری درجه بی ایران و آسیا آقایان و بانوان: ۶۰۰۰۰۰ ریال

حق عضویت کلاسهای داوری آقایان و بانوان در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸

درجه سه : ۳۳۰۰۰۰ ریال

درجه دو: ۴۴۰۰۰۰ ریال

درجه یک : ۵۵۰۰۰۰ ریال

درجه ملی : ۶۶۰۰۰۰ ریال