روابط عمومی

حق عضویت در فدراسیون فوتبال درسال 98

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،حق عضویت در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:

حق عضویت حقوقی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال 98

لیگهای فوتبال استانی آقایان و بانوان: 1870000 ریال

لیگهای فوتسال استانی آقایان و بانوان : 1870000 ریال

مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستانها آقایان و بانوان : 1870000 ریال

مدیران مدارس فوتبال : 2060000 ریال

حق عضویت حقیقی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال 98

بازیکنان لیگهای استانی فوتبال آقایان و بانوان : 150000 ریال

بازیکنان لیگهای فوتسال استانی آقایان و بانوان 150000 ریال

مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستانها آقایان و بانوان: 150000 ریال

فوتبال آموزان آقایان و بانوان: 175000 ریال

حق عضویت کلاسهای مربیگری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال 98

مربیگری درجه سی آقایان و بانوان : 330000 ریال

مربیگری درجه بی ایران و آسیا آقایان و بانوان: 600000 ریال

حق عضویت کلاسهای داوری آقایان و بانوان در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سال 98

درجه سه : 330000 ریال

درجه دو: 440000 ریال

درجه یک : 550000 ریال

درجه ملی : 660000 ریال