اجرائی کشوری

حضور هواداران با تراكتور در ورزشگاه پنديك!

تيم تراكتورسازي جمعه در ورزشگاه پنديك تركيه ميزبان هوادارانش بود… به نقل از سايت باشگاه، تعدادي از ايرانيان مقيم استانبول كه از هواداران تراكتورسازي هستند به ورزشگاه محل تمرين آمده و تمرينات تيم را از نزديك مشاهده كردند.

موضوع جالب توجه ماكت تراكتور بود كه توسط هواداران ساخته شده و به ورزشگاه آورده شده بود، همچنين پرچمهاي سرخ تراكتور نيز در ورزشگاه به اهتراز در آمد.

پس از پايان تمرينات هواداران حاضر با بازيكنان و مربيان تيم عكس يادگاري انداختند.