جوانان

حضور نفرات برتر در تست و پیکر سنجی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جهت انجام تست و پیکر سنجی نفرات انتخابی مستعد روز پنجشنبه ۹۸/۲/۵ ساعت ۹ صبح در محل پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان حضور خواهند یافت.

در رشته فوتبال آقایان یاسین امانی – پویا زینالی و مبین اکبرزاده (رده سنی ۱۳ سال) و طالب قلیلوئی تبریزی(رده سنی ۱۴ سنی) و در رشته فوتسال آقایان سینا مامور- ابوالفضل فلقی – مهدی دل قوی در این تست حضور خواهند داشت.

در رشته فوتسال بانوان هفته قبل خانمها محدثه زلفی – سوئیج سلیمانی- زهرا کد خدازاده در این تست و ارزیابی حضور داشتند.