جوانان داوران روابط عمومی

حضور داوران استان در مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال فوتبال کشور (گروه ۵)

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اسامی گروه داوری مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال فوتبال کشور (گروه ۵) به شرح زیر اعلام شد:

ناظر: علی سیدی از استان کرمانشاه

داوران:
اصغر محمدی فر از استان آذربایجان شرقی
مجید شبانی از استان آذربایجان شرقی
افشین عبادی از استان آذربایجان شرقی

کمک داوران:
کیوان علی نژادیان از استان آذربایجان شرقی
حمید سروری از استان آذربایجان شرقی
بهرام حسین پور از استان آذربایجان شرقی
تقی شکری از استان آذربایجان شرقی