اجرائی کشوری اخبار ویژه تصویری اسلایدی امنیت امور شهرستان ها انضباطی پزشکی جوانان داوران روابط عمومی ریاست فرهنگی فوتسال محلات مربیان

حضور بازرسان فدراسیون در هیات فوتبال استان

بازرسان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی حضور یافته و عملکرد کمیته های این هیات را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، عبدالکاظم طالقانی، رئیس هیات فوتبال استان خوزستان، ریاست کمیته امور استان ها و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به همراه حسین باجیوند، رئیس هیات فوتبال استان قزوین و عضو کمیته استان های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظران این فدراسیون روز شنبه 16 تیر ماه در هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی حضور یافتند.

ناظران فدراسیون فوتبال به همراه دکتر آرش جابری، دبیر هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی با حضور در تمامی کمیته های هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، عملکرد یک ساله آن ها را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

طالقانی و باجیوند در پایان کار خود جلسه ای را در دفتر جواد ششگلانی، رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی برگزار کردند. بازرسان فدراسیون فوتبال در این جلسه به بیان وضعیت هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی پس از بررسی ها خود پرداختند. رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به طالقانی و باجیوند مسائلی را در مورد فوتبال استان در این جلسه بیان کرد.