روابط عمومی فرهنگی

حضورمدرسه فوتبال دایمی شهدای مایان در استادیوم یادگار امام تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، فوتبال آموزان مدرسه فوتبال دایمی شهدای مایان با حضور در بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که در روز جمعه 97/11/26 در استادیوم یادگار امام تبریز برگزار گردید همراه بازیکنان تیم های تراکتورسازی ، استقلال تهران و تیم داوری پس از مراسم آغازین در مقابل تمثال شهدای 29 بهمن تبریز قرار گرفته و پس از نثار گل فاتحه ای قرائت نمودند که جای دارد از مدیر مدرسه فوتبال دایمی شهدای مایان، فوتبال آموزان و اولیاء و مربیان که در هر چه بهتر برگزار نمودن برنامه فرهنگی ، روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی را یاری نمودند تقدیر و تشکر نمائیم.