روابط عمومی

حسین خطیبی به کادر فنی ماشین سازی تبریز اضافه شد

جهت تقویت کادر فنی باشگاه ماشین سازی تبریز حسین خطیبی سرمربی تیم توسعه و عمران کیش تا پایان فصل به این تیم پیوست .

خطیبی یکی از بازیکنان سرشناس و از مربیان فعال و با دانش فوتبال می باشد که در تیم های مختلف سابقه مربیگری را با خود به یدک می کشد.

هیأت فوتبال استان برای آقای حسین پاکی خطیبی و تیم ماشین سازی تبریز آرزوی موفقیت می کند.