فوتبال ساحلی

حسین حضرتی پور داور مسابقات مرحله نهایی لیگ جوانان فوتبال ساحلی کشور

حسین حضرتی پور بعنوان داور در مسابقات مرحله نهایی لیگ جوانان فوتبال ساحلی کشورکه از مورخه ۹۵/۷/۶ لغایت ۹۵/۷/۸ در شهرستان یزد برگزار می گردد حضور خواهد داشت