فوتسال

حسين شمس بهترين مربي فوتسال جهان شد

از سوي سايت فوتسال پلنت، حسين شمس يه عنوان بهترين مربي جهان شناخته شد… سايت فوتسال پلنت پس از انتخاب ايران به عنوان بهترين تيم جهان، حسين شمس سرمربي تيم ملي ايران را به عنوان بهترين مربي جهان در سال 2009 معرفي كرد.
اين جايزه به نام ديمتري نيكولائو معروف است، سال گذشته به پائولو سزار از برزيل تعلق داشته است.