اجرائی کشوری

حسن زاده: حکم پرونده گسترش فولاد قطعی و غیرقابل تغییر است

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون درباره پرونده گسترش فولاد تبریز توضیحاتی را داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، رئیس کمیته انضباطی در خصوص پاسخ قانونی پرونده گسترش فولاد گفت: باید بگویم اگرچه این پرونده و پرونده هایی از این دست ، دست مایه خبرهایی برای برخی از رسانه ها شد و زمانی اتفاقی افتاده که بنده مسئولیتی نداشتم و می توانستم با یک پاسخ که به بنده ربطی ندارد و دوران من نبوده آن را از سر بگذرانم، اما به همراه همکاران در کمیته انضباطی در جلسات متعدد این پرونده را دنبال کردیم و به این نتیجه رسیدیم ، که رای صادر شده و در موعد مقرر به آن اعتراض شده و کمیته استیناف پس از بررسی رای کمیته انضباطی را تایید کرده و این معنی اش قطعی بودن رای است. بعد از این قطعی شدن رای، باشگاه گسترش فولاد طبق ماده 29 تقاضای تجدیدنظر به رای صادره از سوی کمیته انضباطی کرد و در مرحله تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی نیز حکم بدوی تایید شد و اعتراض به آن وارد نیست.
وی افزود: این چرخه قضایی پرونده است که از نظر ما اعتبار دارد و بدان معناست که کار پرونده گسترش فولاد و نساجی و ماجراهای آن در ارکان قضایی فدراسیون بسته شده است. اگر بعد از این سه مرحله اقداماتی کرده اند، رایزنی کرده اند و مسئولان ورزش هم اظهارنظر کرده اند و دستوراتی داده اند و مطبوعات اسناد و مدارکی را که از سوی مدیران باشگاه فولاد گسترش به چاپ رسانده اند هیچ ارتباطی به کمیته انضباطی ندارد.
حسن زاده در ادامه گفت: اگر هم شنیده شده که شریفی رئیس قبلی کمیته انضباطی در گفتگو با یک سایت درباره ماجرای این پرونده اظهارنظرهایی نظیر این که گفته اند حق به نفع تیم تبریزی بود، نظر شخصی ایشان این است ، اما در این باره باید بگویم، اولا چرا همین نظر را در همان موقع به عنوان بالاترین مقام کمیته انضباطی مکتوب در پرونده درج نکردید؟ ثانیا چرا علی رغم اینکه با امضای حداقل سه نفر از اعضای کمیته انضباطی که یکی از آن سه نفر رئیس یا معاون خواهد بود رای صادر شده در کمیته انضباطی قابل اعتبار است چرا شما به عنوان رئيس كميته به آن راي اشكال نگرفتيد؟ در حالی که بايد طبق بند 5 ماده 5 ، از اختياري كه رئيس كميته انضباطي دارد استفاده می کردید و آن را اعمال مي كرديد و حق را به حقدار مي داديد. سوم اينكه وقتي اعتراض تجديد نظر خواهي واصله جهت ارجاع به كميته استيناف مي فرستاديد چرا به عنوان رئيس كميته انضباطي ،كميته محترم استيناف را از حقانيت تيم معترض مطلع نکردید؟
وی در ادامه گفت: البته با تمام احترامي كه برای زحمتكشان فوتبال از جمله شريفي قائلم بايد بگويم كه خدشه وارد كردن رايي كه در زمان ايشان توسط همكارانشان صادر شده اگر اهانت به مجموعه كميته انضباطي زمان ایشان نباشد ، حداقل به معناي تضعيف جايگاه خودشان هم بوده است .اگر جناب شريفي در آن پرونده مدارك و مستنداتي را ديده است كه به روشن شدن حقايق كمك مي كند در اختيار كميته استيناف و ساير مسئولين قرار دهد و الا صحبت اجمالي در اين باره جز دردسرسازي فايده ای ندارد.
سرپرست كميته انضباطي در پايان گفت : ضمنا در راستاي تسويه حساب باشگاه ها با طلبكاران ، كميته انضباطي اقداماتي انجام داد كه وصول مطالبات در دستور كار برخی از باشگاه ها قرار گرفت که جا دارد از باشگاه هايي كه تمام يا بخشي از مطالبات خود را پرداخت كرده اند تشكر و قدردانی به عمل آوريم.