اجرائی کشوری

حسن آذرنیا در تراکتورسازی

آذرنیا با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا وبه ثبت رساند… آذرنیا سر مربی فصل قبل مس سونگون ورزقان بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما به عنوان سرپرست تیم تراکتورسازی تبریز شد. آذرنیا متولد ۱۳۳۳ می باشد.