اجرائی کشوری

حذف تيم‌ها از ليگ برتر در صورت استاندارد نشدن ورزشگاه‌ها

رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال از کنار گذاشته شدن تيم‌ها در صورت استاندارد نشدن ورزشگاه‌ها خبر داد… عزيز محمدي درباره وضعيت ورزشگاه هاي ايران از نظر مسئولان AFC اظهار داشت: نمايندگان کنفدراسيون فوتبال آسيا به سه ورزشگاه آزادي، باهنر کرمان و فولاد شهر اصفهان که 5 تيم ليگ برتري از اين ورزشگاه ها استفاده مي کنند، نمره A دادند.
رئيس سازمان ليگ خاطرنشان کرد: 6 ورزشگاه يادگار امام تبريز، يادگار امام قم، انقلاب کرج، اکباتان راه‌آهن، قدس همدان و سردار جنگل رشت نيز با رفع معايب کوچکي که دارند مي توانند نمره A را بگيرند اما ورزشگاه هاي حافظيه شيراز، تختي اهواز، تختي آبادان، شاهين بوشهر و دستگردي تهران به لحاظ امکانات از ايده ‌آل هاي AFC فاصله زيادي دارند و تا قبل از شروع فصل جديد فرصت دارند خود را به استانداردهاي آسيا برسانند.
محمدي در پاسخ به اين سوال که اگر تا زمان شروع فصل اين ورزشگاه ها نتوانند به شرايط مناسب برسند، چه اتفاقي رخ مي دهد، گفت: کنفدراسيون فوتبال آسيا اين اجازه را به سازمان ليگ داده تا اگر هر يک از اين ورزشگاه ها در زمان تعيين شده به شرايط ايده‌آل نرسيدند براي اينکه ايران در جمع بندي امتيازها نمره منفي نگيرد تيم هايشان را از ليگ برتر حذف کنيم.
رئيس سازمان ليگ تاکيد کرد: تا قبل از 11 شهريور بايد مدارک و مستندات مالي تمامي باشگاه ها و دستور جلسات هيات مديران باشگاه ها را براي AFC ارسال کنيم.
محمدي در پاسخ به اين سوال که چقدر احتمال کاهش سهميه ايران وجود دارد گفت: تمام تلاشمان حفظ چهار سهميه است البته در صورتي که همه شرايط مهيا شود و ورزشگاه ها ايرادها را برطرف کنند. چون اين تاييديه براي 3 سال آينده است AFC در بازديدهايش خيلي دقت دارد.
وي در ادامه درباره انتقادهاي وارد شده به سقف قرارداد 350 ميليون توماني تصريح کرد: در مورد سقف قراردادها سازمان ليگ به همان حرف هاي گذشته خود تاکيد دارد. مديرعامل و مربيان تيم ها خودشان بايد حواسشان را جمع کنند. اگر همه باشگاه ها با هم متحد شوند و سراغ بازيکناني که بيش از کيفيت خود پول طلب مي کنند نروند همين بازيکنان حاضر مي شوند با مبلغي که حقشان است قرارداد امضا کنند.
محمدي يادآور شد: باشگاه هايي که به سقف قرارداد ايراد مي گيرند و مي گويند خودمان تشخيص مي دهيم که به بازيکنان چقدر پول بدهيم اول بيايند بدهي هاي خود به تمامي بازيکنان و مربيان گذشته را به طور کامل تسويه کنند و سپس هر چقدر که مي خواهند به بازيکنان جديد پول دهند.
رئيس سازمان ليگ با بيان اينکه نمايندگان کنفدراسيون فوتبال آسيا تاکيد کردند که مبلغ قيمت ها در فوتبال ايران بايد کاهش پيدا کند، ادامه داد: به گفته نمايندگان AFC هزينه اکثر باشگاه هاي ايراني بيشتر از درآمد است و اگر اين روند ادامه داشته باشد، دچار ورشکستي مي شوند. آنها مي گويند با اين شرايط در سال 2013 که بايد براي باشگاه ها پروانه حرفه اي صادر کنيم نمي توانيم براي چنين باشگاه هايي اين کار را انجام دهيم. سازمان ليگ موظف است به مسائل مالي باشگاه ها دقت نظر داشته باشد و قيمت ها را کنترل کند. آنها تاکيد دارند که مبلغ قراردادها در فوتبال ايران بايد کاهش پيدا کند.
محمدي در پايان با بيان اينکه دو تيمي که زير نظر يک شرکت هستند نمي توانند در ليگ برتر حضور داشته باشند، در پاسخ به اين سؤال با فروش امتياز تيم مس سرچشمه به تيم ديگري بحث رقابت در ليگ برتر معنا پيدا مي کند يا خير گفت: من هم مي گويم رقابت از بين مي رود اما وقتي دو تيم از يک شرکت هستند طبق قانون نمي توانند در ليگ برتر به طور همزمان حضور داشته باشند. البته بايد قانوني براي ليگ دسته اول هم در نظر بگيريم. شرکت هايي که در ليگ برتر تيم دارند، نبايد در ليگ يک هم تيم داشته باشند. به هر حال ما نگفتيم که مثلا امتياز تيم مس به پاس فروخته شود. آنها مي توانند اين امتياز را در استان خود حفظ کنند. اين بستگي به نظر مسئولان اين تيم دارد. فقط به هر جايي امتياز اين تيم انتقال پيدا مي کند بايد ورزشگاه آن با استانداردهاي AFC مطابقت داشته باشد.