داوران

حاتم سعادت دیدار علم و ادب تبریز و عقاب مهر تبریز را سوت میزند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، از سری مسابقات لیگ دسته اول امید فوتبال کشور که روز شنبه مورخه 99/11/04 رأس ساعت 14:00 از هفته دوم که بین دو تیم علم و ادب تبریز و عقاب مهر تبریز برگزار خواهد شد آقایان حاتم سعادت بعنوان داور ، هیوا محمد برده بعنوان کمک داور اول ، علی اسماعیل نژاد بعنوان کمک داور دوم و محمد پیر آلاگوز بعنوان داور چهارم در این دیدار در امر قضاوت حضور خواهند داشت.