روابط عمومی

جورج و پاتریک در هیأت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جورج جسلانس لیکنز به عنوان سرمربی اهل بلژیک (بمدت دو و نیم فصل ) و پاتریک دی ولیدی به عنوان مربی اهل بلژیک به مدت دو و نیم فصل با حضور در هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به ثبت رساندند و رسماً به عضویت باشگاه تراکتورسازی تبریز درآمدند.