داوران

جلسه هم اندیشی کمیته داوران هیأت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،جلسه هم اندیشی در گروه های جداگانه داوران بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی بیماری کرونا روز سه شنبه مورخه 99/5/28 راس ساعت 11:00 صبح در سالن کنفرانس هیأت فوتبال استان با حضور رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان آقای رحیم رحیمی مقدم و جمعی از داوران برگزار گردید.

در این جلسه در مورد برنامه ریزی و ارتقاء داوران در سطح استان و کشوری بحث و تبادل نظر گردید.