روابط عمومی

جلسه هماهنگی کمیته عضوگیری هیات فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه هماهنگی کمیته عضوگیری هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی بعد از ظهر روز چهارشنبه در دفتر دکتر آرش جابری، دبیر هیات فوتبال استان و حضور تنی چند از اعضای کمیته های مختلف این هیات برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی فعالیت های کمیته عضوگیری هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی در مورد نحوه افزایش همکاری کمیته های هیات فوتبال با کمیته عضوگیری این هیات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.