اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی ریاست

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات عکاسان و خبرنگاران ورزشی با حضور مسؤولین