روابط عمومی

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور

 

بمنظور هر چه بهتر برگزار نمودن مسابقات فوتبال در استادیوم یادگار امام تبریز جلسه ای با حضور ایمانی نژاد نائب رئیس و علمی دبیر هیأت فوتبال استان ، ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز – مقصودی مدیر مجموعه ورزشی یادگار امام- مهدخواه کارشناس ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز- تقی زاده مدیر حراست اداره کل ورزش و جوانان استان – جهانی مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان- هوشیار سرپرست استادیوم یادگار امام تبریز- تقیون مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان – علیزاده مسؤول اجرائی مسابقات فوتبال کشوری و زاهی مسؤول تدارکات و پشتیبانی هیأت فوتبال استان در دفتر ریاست هیأت فوتبال استان برگزار گردید.

در این جلسه پس از طرح مشکلات از سوی حاضرین موارد مطروحه جمع بندی و مقرر گردید جلسه با حضور مسؤولین استانی متعاقباً برگزار گردد تا در برگزاری مسابقات فوتبال در استادیوم یادگار امام تبریز هیچگونه مشکلی نداشته باشیم.