روابط عمومی

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا

بمنظور میزبانی شایسته برای دیدارهای گروه E در مرحله مقدماتی زیر 16 سال آسیا 2015 جلسه ای با حضور اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان تبریز- هیأت فوتبال استان و باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز که میزبانی این مسابقات را برعهده گرفته اند برگزار شد.

در این جلسه چارت تشکیلاتی مسابقات نوجوانان آسیا مطرح و مسؤولین کمیته ها مشخص و مقرر گردید مسؤولین کمیته ها نسبت به تشکیل جلسه با زیر مجموعه های خود در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در این جلسه از اقدامات انجام یافته در راستای میزبانی، شرکت کنندگان در جلسه گزارش مشروحی را ارائه نمودند.

آقایان ستوده نژاد، امیر تقی زاده، حبیب مقصودی از اداره ورزش و جوانان ، آقایان جمشید خطیبی ، بهمن پارسای خطیبی و علی اکبرزاده از گسترش فولاد تبریز، رحمان ایمانی نژاد، رحیم علمی ، محمدرضا تقیون ، علیرضا خاکی زاد ، جعفر علیزاده و رضا محرم زاهی از هیأت فوتبال استان در این جلسه حضور داشتند.