بانوان

جلسه هماهنگی امور بانوان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه هماهنگی امور بانوان هیأت فوتبال استان در راستای برنامه ریزی واجرای تقویم ورزشی سال 1398 با حضور سرکار خانم سیما علیزاده مقتدر دبیر اجرایی و اعضاء امور بانوان سرکار خانم پریسا قاسمی و مرضیه ایمانوند روز سه شنبه ساعت 14 در محل امور بانوان برگزار گردید.

در این جلسه حاضرین پس از ارائه برنامه های دقیق فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بانوان مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار داده و مقرر نمودند پس از بازبینی نهائی و تائید ریاست محترم هیأت و نائب رئیس محترم امور بانوان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی تنظیم و در نهایت جهت ابلاغ اعلام و اطلاع رسانی گردد.