امور شهرستان ها

جلسه مسؤولین کمیته های داوران شهرستانها

 

 

 

اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛ جلسه و سمینار یکروزه در محل سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان با حضور مسؤولین داوران هیأت های فوتبال شهرستانها در حضور ریاست محترم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

کریم اصغرزاده اضافه کرد: سردار ششگلانی به تمامی مشکلات طرح شده و سوالات مسؤول کمیته داوران شهرستانها راهکارهای مناسبی را ارائه نمودند و در خاتمه جلسه به راه کارهای توسعه و استعدادیابی و دانش افزایی داوران تاکید نمودند.