اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

جلسه مجمع عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی بصورت وبینار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،جلسه مجمع عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی حسب دعـوتنامه شماره 110/19/153مـورخه 99/09/08با حضور 29 نفر عضو از 37عضو مجمع عمومی هیأت فوتبال استان رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخه 99/09/15 بصورت وبینار مطابق دستور جلسه اعلامی ، با ریاست آقای حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و آقای علیرضا خاکی زاد دبیر مجمع و هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت 1- عملکرد هیـأت فـوتبال استان آذربـایـجان شرقی مربوط به اول مردادماه سال 98 لغایت آخر تیر ماه 99 و برنامه پیشنهادی سال 1400-99 هیأت فوتبال استان از سوی آقای جواد ششگلانی ریاست هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرائت و مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

2- ترازنامه وصورتهای مالی هیـأت فوتبال استان آذربایجان شرقی منتهی به مورخه 31 تیر ماه سال 1399 که قبلاً خدمت اعضاء مجمع ارسال شده بود توسط آقای سید علی جعفرپور خزانه دار هیأت فوتبال استان قـرائت و مـورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

3- بودجه پیشنهادی سالیانه هیأت فـوتبال استان به مبلغ 18/000/000/000 ریال منتهی به 31 تیر ماه سال 1400 که به همراه مـدارک مجمع به کلیه اعضاء مجمع ارائه شده بود از سوی خزانه دار هیأت فوتبال استان قرائت و مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت که مقرر گردید با توجه به شرایط بیماری کرونا نا به پیشنهاد مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تعدیل لازم بعمل آید.

جلسه رأس ساعت 11:15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به اتمام رسید.