ریاست

جلسه روسای هیات فوتبال های شمالغرب کشور

اولین جلسه روسای هیات فوتبال استان های شمالغرب کشور روز یکشنبه در تاریخ 30/3/89 و در استان آذربایجانشرقی برگزار گردید… در ابتدای جلسه جناب آقای ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایجانشرقی ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان خواهان حضور روسای هیات فوتبال استان همجوار در جلسات آتی شدند.
جناب آقای حافظی ریاست هیات فوتبال استان آذربایجانغربی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل چنین جلسه ای گزارش از وضعیت فوتبال این استان را ارائه نمود.
جناب آقای فیروزی دبیر هیات فوتبال استان اردبیل راجع به مشکلات حاکم بر فوتبال استان اردبیل بیاناتی را ایراد نمودند.
مقرر گردید جلسه آتی در شهرستان ارومیه قبل از برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال برگزار شود
جلسه با صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید.