فوتسال

جلسه توجیهی و هماهنگی نمایندگان فوتسال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سازمان لیگ فوتسال ایران جهت نمایندگان جلسه توجیهی و هماهنگی در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال کشور در روز یکشنبه 97/7/29 در محل مجتمع پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار خواهد کرد.

از استان آذربایجان شرقی آقای مهدی مرشدی در این دوره حضور خواهد داشت.