امور شهرستان ها

جلسه بررسی مشکلات و عملکرد هیأت فوتبال شهرستانها

بمنظور بررسی مشکلات و عملکرد هیأت فوتبال شهرستانها روز دو شنبه مورخ 94/12/17 جلسه ای با حضور رئیس هیأت فوتبال استان و  رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان در سالن کنفرانس هیأت برگزار شد.

در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید  ضمن خیر مقدم گویی از رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها درخواست شد موارد و مشکلات خود را مطرح نمایند.

در این جلسه رؤسای هیأت های فوتبال شهرستان ها پس از ارائه نقطه نظرات و مشکلات شهرستان های خود ، رئیس هیأت فوتبال استان در راستای حل مشکلات راهکارهای مناسبی را پیشنهاد و همچنین در ادامه هر یک از رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها گزارش عملکرد و تقویم ورزشی خود را ارائه نمودند.

در پایان جلسه توسط رئیس هیات فوتبال استان هدیه نیز به روسای هیاتهای فوتبال شهرستانها اهداء شد.