اجرائی کشوری

جعفري: به محروميت جاسم كرار اعتراضي نداريم

مديرعامل باشگاه تراكتورسازي گفت: هنوز ابلاغ رسمي حكم جاسم كرار به ما نرسيده اما به اين راي معترض نيستم… محمد حسين جعفري درباره شرايط مالي باشگاه تراكتورسازي اظهار داشت: وضعيت خوبي نداريم و من در حال پيگيري هستم كه اين مسئله را حل كنم. ما يك باشگاه خصوصي هستيم كه نمي توانيم خيلي روي حمايت هاي مالي كارخانه حساب كنيم و بيشتر به دنبال كمك هاي علاقه مندان به باشگاه تراكتورسازي و ارگان هايي كه قول حمايت داده اند هستيم. مطمئنم كه اين دوستان تراكتورسازي را تنها نمي گذارند.
وي درباره محروميت ۵ جلسه اي جاسم كرار از سوي كميته انضباطي عنوان كرد: هنوز حكم به صورت رسمي به باشگاه ابلاغ نشده اما خود آقاي شريفي روز بازي با پرسپوليس در تبريز حاضر و شاهد قضايا بود. در جلسه اي هم كه من با كرار خدمت ايشان رفتيم مستندات خود را ارائه كرديم و به طور حتم رئيس كميته انضباطي در صدور اين راي دقت داشته و من هم به اين راي معترض نيستم. دوست ندارم ديگر چنين رفتار غير حرفه اي از سوي بازيكن تكرار شود. هيچ بازيكني حق ندارد حتي اگر داور تصمي درستي نگرفته به وي معترض شود.

جعفري در ادامه در خصوص انتقاد به باشگاه تراكتورسازي بابت حمايت سمبليك از جاسم كرار در حالي كه كار او ناپسند بوده، گفت: من هنوز هم مي گويم كه اين حمايت خودجوش بود. يكي از هواداران تراكتورسازي با من تماس گرفت و چنين پيشنهادي داد و من فقط اين موضوع را به اطلاع كانون هواداران دادم و آنها خودشان هماهنگي هاي لازم را انجام دادند. باشگاه تنها كاري كه كرد اين بود كه با حراست تربيت بدني و يگان ويژه هماهنگي كرد تا بتوانند كنار زمين بيايند.
مديرعامل تراكتورسازي تصريح كرد: هواداران تراكتورسازي هم مي دانند كه حركت كرار مناسب نبوده و خودم هم بارها تاكيد كرده ام كه هواداران هم نبايد احساسي شده و عصباني شوند. اين مسائل فقط به ضرر باشگاه تمام مي شود.
وي در مورد برنامه تراكتورسازي در تعطيلات نيم فصل گفت: از روز گذشته تمرينات آغاز شده و از ۱۵ دي تيم به امارات اعزام مي شود.
جعفري در مورد خط خوردن مهدي كياني از تيم ملي خاطر نشان كرد: با توجه به بازيكناني كه قطبي در اين پست دعوت كرده بود خط خوردن مهدي كياني قابل پيش بيني بود.