اجرائی کشوری

جریمه نقدی برای 7 تیم لیگ برتری

کمیته انضباطی فدراسیون رای های خود را در خصوص تیم های متخلف صادر کرد… وان بندر انزلی در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم شهرداری تبریز تخلفاتی صورت گرفت.بر همین اساس تیم شهرداری تبریز به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.ضمن اینکه کمیته انضباطی تاکید کرد در صورت تکرار تخلف ،مسابقات بعدی بدون تماشاگر و یا در استان دیگر برگزار می شود.همچنین در خصوص تخلف سعید سالارزاده بازیکن تیم ملوان بندر انزلی،این بازیکن به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه نقدی و محرومیت برای تیم پیکان
دیدار دو تیم پیکان قزوین و صبای قم از هفته بیست و نهم در حالی برگزار شد که بازیکن تیم پیکان 6 بازیکن اخطاری داشته است. بر همین اساس این تیم به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به دلیل تخلف کادر فنی و نیمکت ذخیره تیم پیکان؛به غلامپور-مربی دروازبانان و سرپرست تیم تذکر داده شد که در صورت تکرار تخلف با جرایم نقدی مواجه خواهند شد.
جریمه نقدی برای ملوان بندر انزلی و پیروزی
دیدار دو تیم پیروزی و ملوان بندر انزلی در حالی برگزار شد که تماشاگران هر دو تیم بر علیه یکدیگر فحاشی کرده اند. بر همین اساس تیم های ملوان بندر انزلی و پیروزی تهران به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.همچنین به دلیل دو دقیقه تاخیر تیم ملوان بندر انزلی به زمین مسابقه ،این تیم به مبلغ 4 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه 10 میلیونی برای تیم شاهین بوشهر
دیدار دو تیم شاهین بوشهر و فولاد خوزستان در تاریخ 26/1/90 برگزار شد که تما شاچیان منتسب به تیم شاهین بوشهر تخلفاتی را انجام دادند.بر همین اساس تیم شاهین بوشهر به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه 30 میلیونی برای فولاد خوزستان
دیدار دو تیم فولادخوزستان و راه آهن شهر ری در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان تخلفاتی صورت گرفت.بر همین اساس باشگاه فولاد خوزستان به مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه نقدی برای استیل آذین و شاهین بوشهر
دیدار دو تیم شاهین بوشهر و استیل آذین در تاریخ 19/1/90 برگزار شدکه تیم شاهین بوشهر با 2 دقیقه تاخیر وارد زمین شد.همچنین تیم استیل آذین با 4 دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شد.بر همین اساس تیم استیل آذین به پرداخت مبلغ 8 میلیون ریال و شاهین بوشهر به پرداخت 4 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.