انضباطی

جریمه نقدی برای باشگاه گسترش فولاد تبریز

 دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز در هفته ۲۹ برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم گسترش فولاد تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی و اهانت به داوری صورت گرفت. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این رای قطعی است.