انضباطی

جريمه آناليزور شهرداري و محكوميت مهاجم فولاد خوزستان

كميته انضباطي مهاجم تيم فوتبال فولاد خوزستان و آناليزور شهرداري تبريز را محكوم كرد… كميته انضباطي فدراسيون فوتبال احكام و احضاريه‌هاي جديدي صادر كرد. اين احكام و احضاريه ها به شرح زير است:
جلسه رسيدگي به دعوي مطالبه وجه محمدملا اسماعيلي به طرفيت از باشگاه فرهنگي ورزشي استيل آذين ، روز سه شنبه دوم آذر در كميته انضباطي برگزار خواهد شد.
با توجه به جلسه انضباطي مورخ ۱۵/۸/۸۹ در خصوص مطالبه وجه كاميار گروهي – كارگزار فيفا از رضا نوروزي بازيكن تيم فولاد خوزستان، كميته انضباطي با توجه به پرونده و مفاد قرارداد، رضا نوروزي را به پرداخت ۱۰% از مبلغ به عنوان حق الزحمه كاميار گروهي محكوم كرد.

در راي ديگر كميته انضباطي، طبق گزارش داوري در ديدار بين تيم‌هاي شاهين بوشهر و شهرداري تبريز از سري مسابقات ليگ برتر كه روز ۱۴ آبان در بوشهر برگزار شد. حيدر جعفري آناليزور تيم شهرداري تبريز به دليل اعتراض‌هاي مكرر و شديد به نحوه قضاوت در بين دو نيمه اخراج گرديد و كميته انضباطي طبق آيين نامه انضباطي حيدر جعفري به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت مبلغ پانصد هزارتومان جريمه نقدي محكوم كرد.