اجرائی کشوری

جای کوتیونگو در ماشین سازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جای کوتیونگو  اهل اسکاتلند و بازیکن سابق تیم پارتی تیسلیک اسکاتند با عقد قراردادی بمدت سه و نیم فصل و با حضور در هیأت فوتبال استان به تیم ماشین سازی تبریز پیوست.