دسته‌بندی نشده ریاست

جابری همچنان استوار و با انرژی

دکتر آرش جابری دبیر تلاشگر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی علیرغم شکستگی ساق پا بعنوان نماینده فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال تورنمنت چهارجانبه بین المللی فوتسال تبریز ۲۰۱۸ که در سالن پورشریفی در جریان است همچنان در کنار میز داوری و با انرژی و با تمام قوا در حال برگزاری مسابقات و نظارت بر امورات جاری است.
قرار است ادامه درمان بعد از مسابقات صورت پذیرد.

ء