اجرائی کشوری

ثبت قرارداد کادر فنی تیم ماشین سازی تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، تعدادی از کادر فنی باشگاه ماشین سازی با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قرارداد ها به ثبت رساندند و رسما به عضویت باشگاه ماشین سازی تبریز در آمدند.