روابط عمومی

ثبت قرارداد چهار بازیکن جدید تیم ماشین سازی

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال آذربایجان شرقی، چهار بازیکن جدید تیم ماشین سازی تبریز با حضور در هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی قراردادهای خود را به صورت رسمی ثبت کردند.

اسامی و اطلاعات مربوط به این بازیکنان به شرح زیر می باشد:

  • حسین تاری وردی، تیم سابق: داماش گیلان، مدت قرارداد: 5 فصل
  • محمد گروسی، تیم سابق: پیکان، مدت قرارداد: 2 فصل
  • مجید قشقایی، تیم سابق: صنایع طلایی سمنان، مدت قرارداد: 5 فصل
  • علی اصغر تاری، تیم سابق: نفت تهران، مدت قرارداد: 3 فصل