روابط عمومی فوتسال

ثبت قرارداد پزشک، سرپرست و سه بازیکن دیگر مس سونگون

قرارداد پزشک، سرپرست و سه بازیکن دیگر مس سونگون ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، ثبت قرارداد پزشک، سرپرست و سه بازیکن دیگر تیم فوتسال مس سونگون ورزقان با حضور در هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد خود را با این تیم ثبت کردند.

اسامی و جزئیات قرارداد این نفرات به شرح است:

سعید تقی زاده (بازیکن) مدت قرارداد: یک فصل
علیرضا صمیمی (بازیکن) مدت قرارداد: یک فصل
اصغر حسن زاده (بازیکن) مدت قرارداد: شش ماه
رضا شادی مند (پزشک) مدت قرارداد: یک فصل
سید ابوالفضل اسمعیلی (سرپرست) مدت قرارداد: یک فصل