اجرائی کشوری روابط عمومی

ثبت قرارداد سرمربی و مربی در ماشین سازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، محمدرضا مهاجری سرمربی فصل قبل پدیده مشهد بعنوان سرمربی به مدت یک فصل ، عادل باباپور آذر مربی فصل قبل ماشین سازی تبریز بعنوان مربی به مدت یک فصل و حمیدرضا جودکی نژاد مربی فصل قبل پارس جنوبی جم بعنوان مربی به مدت یک فصل به ماشین سازی تبریز پیوستند.