اجرائی کشوری

ثبت قرارداد سرمربی جدید در دفتر اسناد هیأت فوتبال

امیر قلعه‌نویی قرارداد خود را در دفتر اسناد هیأت فوتبال ثبت کرد، مسؤولین هیأت فوتبال که در سالن کنفرانس باشگاه تراکتورسازی حاضر شده بودند پس از بررسی قرارداد این مربی، امورات مربوط به ثبت رسمی این قرارداد را انجام دادند.