اجرائی کشوری

توضیحات سرپرست کمیته مسابقات درباره ادامه برگزاری لیگ های مختلف

سرپرست کمیته مسابقات درخصوص ادامه برگزاری مسابقات لیگ های مختلف (دسته دو، دسته سه و بانوان) توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سهیل مهدی در این باره عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل جدید که از طرف وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی کرونا در ورزش اخیرا تعیین تکلیف گردیده  است. از آنجا که اجرای پروتکل های بهداشتی می بایست سرلوحه برگزاری مسابقات در تمامی سطوح تحت اختیار سازمان لیگ و فدراسیون فواتبال باشد. برهمین اساس پس از بررسی جمیع جهات و شرایط برگزاری مسابقات لیگ (دسته دو، دسته سه و بانوان) بزودی تصمیم گیری و اعلام نظر خواهد شد.