اجرائی کشوری

توضيحات باشگاه سپاهان در مورد پيوستن حاج صفي به تراکتور سازي

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در رابطه با خبر پيوستن احسان حاج صفي به تيم تراکتور سازي تبريز توضيحاتي را ارائه كرد. در اين اطلاعيه آمده است : احسان حاج صفي همچنان با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان براي يک فصل ديگر(90-91 ) قرارداد دارد و همچنين تا مهرماه مشمول خدمت سربازي نبوده است. لذا از باشگاه تراکتور سازي تبريز( و يا ساير باشگاه هاي نظامي ) درخواست مي كنيم با عنايت به اين موضوع جهت حل و فصل 4 ماهي که اين بازيكن خارج از بحث مشموليت با فولاد مبارکه سپاهان قرارداد دارد با اين باشگاه مکاتبه و مذاکره كنيد.