اجرائی کشوری

توسي رودريگو آنتونیو درتراکتورسازی تبریز

بازیکن لیگ کشور سوئیس با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… آنتونیو هافبک فصل قبل لوزان اسپورت سوئیس بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. آنتونیومتولد1983 می باشد.