ریاست

تمرینات و مسابقات رده های سنی پایه کشور تعطیل می باشد

علی خاکی زاد دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هیچگونه مجوزی برای شروع تمرینات و مسابقات رده های سنی پایه کشور داده نشده است.

دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: مکاتبات فدراسیون فوتبال با هیأت صرفاً از طریق اتوماسیون اداری صورت می گیرد و این هیأت در خصوص نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی و شروع تمرینات و مسابقات رده های سنی پایه کشور نامه ای دریافت نکرده است.

علی خاکزاد در پایان افزود: خانواده های محترم ، ورزشکاران و مدیران مدارس فوتبال و تیمها اخبار را از طریق هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی دریافت نمایند و به مطالب درج شده در فضای مجازی توجه نکنند.